IPJ caută polițiști cu diplomă de BAC, să-i facă șefi de post.

Scris de
Actual Mehedinti
05/05/22 - 03:05

În această perioadă, au fost scoase la concurs mai multe posturi la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Este vorba despre locurile de șef de post, rămase vacante din județ: postul de poliţie comunal Balta, Obârșia – Cloșani, Podeni, Svinița, Grozești, Stângăceaua, Tâmna, Voloiac, Braniștea, Cujmir, Dârvari, Punghina, Vânători, Pădina, Pătulele, Vânjuleț,  Izvorul – Bârzii, Șișești. Pentru a se putea înscrie la aceste concursuri, candidații trebuie să dețină diplomă de bacalaureat și să fi lucrat 2 ani în Ministerul de Interne. Alte criterii, conform anunțului, sunt:

  • gradul profesional: minim agent de poliţie;
  • vechime în specialitate: 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică, organizată în acest scop;
  • să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
  • să fi obţinut calificativul de cel puţin “bine” la ultimele două evaluări anuale;
  • să deţină permis de conducere categoria B;
  • să deţină/să obţină avizul pentru desemnarea ca poliţist rutier;
  • să deţină/să obţină avizul  de  organ de cercetare al poliţiei judiciare;
  • să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţiile clasificate cu caracter secret.
Image

Candidații înscriși sunt planificați la testarea  psihologică la sediul Centrului de Psihosocilogie al M.A.I. din București, însă concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinți, la finalul acestei luni.

Image